Chuyên đề dài kỳ: Nguyễn Ái Quốc – Thoát nạn ở Hong Kong

Lời tòa soạn: Kể từ thứ Bảy, ngày 23/5/2015, Luật Khoa tạp chí sẽ khởi đăng loạt bài chuyên đề “Thoát nạn ở Hong Kong” của luật sư Nam Quỳnh về vụ án Nguyễn Ái Quốc (1931-1932). Loạt bài này sẽ cung cấp cho độc giả các tư liệu lịch sử khai thác từ nhiều … Continue reading Chuyên đề dài kỳ: Nguyễn Ái Quốc – Thoát nạn ở Hong Kong