John McCain và 3 điều Việt Nam không bao giờ muốn nói tới

Hơn bất kỳ ai khác trên chính trường Mỹ hiện nay, John McCain có một mối quan hệ đặc biệt với Việt Nam. Ông được chính quyền Việt Nam coi như một người bạn lớn, người có công thúc đẩy quá trình bình thường hoá quan hệ Việt – Mỹ, là cầu nối giữa hai … Continue reading John McCain và 3 điều Việt Nam không bao giờ muốn nói tới