Bộ Công an muốn quản lý số thẻ tín dụng, log chat và quan điểm chính trị của người dùng Internet

Bộ Công an đã lẳng lặng cho ra đời dự thảo nghị định hướng dẫn Luật An ninh mạng ít nhất là từ ngày 3/10. Cho đến 19:00 ngày 10/10, bộ này vẫn chưa công bố dự thảo trên website mà chỉ gửi cho một số doanh nghiệp, cơ quan để lấy ý kiến. Bạn … Continue reading Bộ Công an muốn quản lý số thẻ tín dụng, log chat và quan điểm chính trị của người dùng Internet