Connect with us

Luật Khoa tạp chí

Luật gia Trịnh Hữu Long – Trưởng ban biên tập, chịu trách nhiệm điều hành tạp chí. Luật gia Long tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội năm 2008, có 6 năm hành nghề luật sư tư vấn và nhà báo ở Việt Nam và Philippines trước khi làm việc cho Ủy ban Luật gia Quốc tế (International Commission of Jurists) ở Bangkok, Thái Lan từ năm 2014.

Stories By Luật Khoa tạp chí

More Posts

Chung tay với Luật Khoa

Chung tay với Luật Khoa theo đuổi báo chí độc lập và truyền bá tri thức.


Xem danh sách các khoản đóng góp năm 2017 tại đây.