Connect with us

Luật Khoa tạp chí

Luật gia Trịnh Hữu Long – Trưởng ban biên tập, chịu trách nhiệm điều hành tạp chí. Luật gia Long tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội năm 2008, có 6 năm hành nghề luật sư tư vấn và nhà báo ở Việt Nam và Philippines trước khi làm việc cho Ủy ban Luật gia Quốc tế (International Commission of Jurists) ở Bangkok, Thái Lan từ năm 2014.

Stories By Luật Khoa tạp chí

More Posts