Connect with us

Án tử hình

“Anh phải nhận tội vì nó đánh anh ác quá”: Những uẩn khúc trong kỳ án giết mẹ mù lòa

Khi vợ và các con đi học và đi làm xa nhà, Vi Văn Phượng trở thành nghi phạm giết...

More Posts

Chung tay với Luật Khoa

Ủng hộ Luật Khoa tiếp tục sứ mệnh truyền bá kiến thức pháp luật, nhân quyền.


Xem danh sách các khoản đóng góp năm 2017 tại đây.