Connect with us

Tự do Internet

Mark Zuckerberg: Không đặt máy chủ ở những nước đàn áp nhân quyền, chấp nhận bị chặn

“Chúng tôi không xây dựng trung tâm dữ liệu ở những quốc gia có truyền thống vi phạm nhân quyền...

Tìm bài theo thời gian