Connect with us

Lãnh đạo

Trong thảm kịch, Thủ tướng New Zealand cho cả thế giới thấy thế nào là một nhà lãnh đạo thực sự

“Sẽ có những ngày tốt đẹp, và sẽ có những ngày tồi tệ.” Thủ tướng Jacinda Ardern của New Zealand...

Tìm bài theo thời gian