Connect with us

Xã luận

Cái nước tôi nó như thế này

Chúng ta thật đáng xấu hổ khi đã tạo ra những con vật bình đẳng hơn những con vật khác.