Connect with us

Gửi bài

Chào bạn, 

Cảm ơn bạn đã có nhã ý cộng tác với Luật Khoa. Nhờ những cộng tác viên như bạn, công chúng có thêm những kiến thức bổ ích và có giá trị. Luật Khoa trông cậy vào bạn để xây dựng một tờ báo độc lập, đa chiều và chất lượng cao. Chúng tôi không tự kiểm duyệt. 

Bạn có thể tham khảo cơ chế cộng tác của Luật Khoa trước khi gửi bài. 

Chúng tôi rất mong được đọc và đăng bài của bạn. 

Thay mặt toà soạn,

Trịnh Hữu Long (Tổng biên tập)

Xây dựng báo chí độc lập cùng Luật Khoa...

Hãy đóng góp ngay hôm nay và trở thành một phần của Luật Khoa - một tạp chí độc lập và phi lợi nhuận. Chúng tôi nói không với kiểm duyệt.

Tìm hiểu thêm về Luật Khoa tại đây và đọc Báo cáo Thường niên năm 2020 của Luật Khoa tại đây.


Đóng góp $2 mỗi tháng


Đóng góp bằng Crypto

Đóng góp

Chung tay với Luật Khoa theo đuổi báo chí độc lập và truyền bá tri thức.