Connect with us
TP. Hồ Chí Minh là ổ dịch lớn nhất cả nước trong đợi bùng phát giữa năm 2021. Ảnh: VATSYAYANA AFP/File. TP. Hồ Chí Minh là ổ dịch lớn nhất cả nước trong đợi bùng phát giữa năm 2021. Ảnh: VATSYAYANA AFP/File.

Chính trị

Tính chính danh của chính sách chống dịch COVID-19

Cuộc khủng hoảng COVID-19 là hệ quả của một chính sách thiếu tính chính danh.

More Posts
>
Exit mobile version