Connect with us
Ảnh chỉ có tính minh họa. Ảnh gốc: VTV. Đồ họa: Luật Khoa. Ảnh chỉ có tính minh họa. Ảnh gốc: VTV. Đồ họa: Luật Khoa.

Chuyên đề

Chúng tôi phỏng vấn cử tri về gian lận bầu cử. Đây là những gì họ nói.

Phiếu không hợp lệ cũng thành hợp lệ.

>