Connect with us
VTV hoàn toàn im lặng về số ca tử vong. Ảnh gốc: VTV. Đồ họa: Luật Khoa. VTV hoàn toàn im lặng về số ca tử vong. Ảnh gốc: VTV. Đồ họa: Luật Khoa.

Báo chí

Điều VTV không nói: hơn 5.000 người đã chết vì COVID-19 ở Việt Nam

Con số tử vong đã luôn bị né tránh trong những tường thuật “chính thống" về dịch bệnh.

More Posts
>