Connect with us
Putin và người tiền nhiệm Yeltsin của mình đã thành công trong việc tạo lập một sân chơi chính trị bất bình đẳng ở Nga thời hậu Sô Viết để duy trì quyền lực của mình. Ảnh: The Daily Beast. Putin và người tiền nhiệm Yeltsin của mình đã thành công trong việc tạo lập một sân chơi chính trị bất bình đẳng ở Nga thời hậu Sô Viết để duy trì quyền lực của mình. Ảnh: The Daily Beast.

Bầu cử

Cẩm nang cai trị: Đa đảng nhưng vẫn độc tài

Khi nói đến dân chủ chúng ta thường nhắc đến các cuộc bầu cử đa đảng. Tuy nhiên, bầu cử...

More Posts