Connect with us
Một cuộc bầu cử ở Liên Xô. Ảnh: Roman Azriel/TASS. Một cuộc bầu cử ở Liên Xô. Ảnh: Roman Azriel/TASS.

Bầu cử

Bầu cử ở các quốc gia đơn đảng có hoàn toàn vô nghĩa?

Dữ liệu bầu cử ở các quốc gia đơn đảng nói lên nhiều điều hơn ta tưởng.

More Posts
>