Connect with us
Toàn cảnh đảo Thị Tứ. Ảnh: Google Earth. Toàn cảnh đảo Thị Tứ. Ảnh: Google Earth.

Biển Đông

Philippines muốn đảo Thị Tứ thành căn cứ hậu cần và tiềm năng xung đột với Việt Nam

Một hòn đảo, sáu bên tranh chấp.

More Posts
>