Connect with us

Café Luật Khoa

Lỗi nghiệp vụ của bác sĩ ở Anh có thể bị trừng phạt như thế nào

Ngày 30/1/2019 vừa qua, trong vụ án chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình gây tử vong...

More Posts

Chung tay với Luật Khoa

Chung tay với Luật Khoa theo đuổi báo chí độc lập và truyền bá tri thức.


Xem danh sách các khoản đóng góp năm 2017 tại đây.