Connect with us

Lịch sử

Điểm qua một vài cuộc chiến xâm lược mà Liên Xô (và Nga) đã từng phát động

Liên Xô/ Nga có phải là một quốc gia “yêu hòa bình, ghét chiến tranh”? Lịch sử nói không.

Exit mobile version