Connect with us

Môi trường

Đã đến lúc xem hủy hoại môi trường tương đương với tội ác diệt chủng?

Có một phong trào đang ngày càng lan rộng trên thế giới nhằm hình sự hóa khái niệm “ecocide”.

More Posts