Connect with us
Phạm Đoan Trang ở Sài Gòn. Ảnh: Thịnh Nguyễn. Đồ họa: Luật Khoa. Phạm Đoan Trang ở Sài Gòn. Ảnh: Thịnh Nguyễn. Đồ họa: Luật Khoa.

Nhân vật

Phạm Đoan Trang là ai?

“Tôi tin rằng cuộc đời tôi đã cột chặt với đất nước này”.

More Posts