Connect with us

Tôn giáo

Tư tưởng trọng nam khinh nữ trong các hội thánh dung dưỡng bạo lực gia đình như thế nào

Khi kẻ vũ phu biện minh bằng Kinh Thánh.

More Posts