Connect with us
Tổng thống Venezuela Maduro, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng Chưởng lý Mỹ Barr. Ảnh: DailyMail. Tổng thống Venezuela Maduro, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng Chưởng lý Mỹ Barr. Ảnh: DailyMail.

Công pháp Quốc tế

Mỹ truy tố tổng thống Venezuela: Có đúng luật quốc tế?

Ngày 26/3/2020, Tổng Chưởng lý William Barr của Mỹ công bố rằng họ chính thức truy tố, đồng thời phát...

More Posts

Chung tay với Luật Khoa

Chung tay với Luật Khoa theo đuổi báo chí độc lập và truyền bá tri thức.


Xem danh sách các khoản đóng góp năm 2017 tại đây.