Connect with us

Học luật

Vì sao án lệ tại Việt Nam vẫn không phải là “án lệ”?

Tại Việt Nam, sau một khoản thời gian dài nghiên cứu về án lệ, vào năm 2014, Luật Tổ chức...

More Posts