Connect with us

Hộp thư

Ý tưởng: Sau Tết, chớ vứt cây đào đi. Hãy gom lại trồng và biến thành công viên hoa đào.

Tôi không còn thấy mua cành đào về nhà chưng Tết là việc nên làm nữa.