Connect with us
Các hãng công nghệ lớn đã cấm cửa Tổng thống Mỹ Donald Trump. Minh họa: Jialun Deng/ The New York Times. Các hãng công nghệ lớn đã cấm cửa Tổng thống Mỹ Donald Trump. Minh họa: Jialun Deng/ The New York Times.

Quan điểm

Big Tech kiểm duyệt và thị trường tự do

Vụ Big Tech cấm cửa Trump đặt phe bảo thủ vào một nan đề.