Connect with us
Hai nam diễn viên chính trong “Taegukgi”, Won Bin (trái) và Jang Dong-gun. Ảnh: Modern Korea Cinema. Hai nam diễn viên chính trong “Taegukgi”, Won Bin (trái) và Jang Dong-gun. Ảnh: Modern Korea Cinema.

Quốc tế

Chiến tranh trong phim Hàn: Từ cỗ máy tuyên truyền rập khuôn đến những câu chuyện thức động lương tri

70 năm sau cuộc chiến huynh đệ tương tàn, người Hàn Quốc đã bước ra khỏi bóng tối.