Connect with us
Các nhà hoạt động biểu tình trước tòa nhà Quốc hội Mỹ cuối tháng 4/2021 đòi trao quy chế tiểu bang cho Washington D.C. Ảnh: Shawn Thew/(SHAWN THEW/EPA-EFE/Shutterstock. Các nhà hoạt động biểu tình trước tòa nhà Quốc hội Mỹ cuối tháng 4/2021 đòi trao quy chế tiểu bang cho Washington D.C. Ảnh: Shawn Thew/(SHAWN THEW/EPA-EFE/Shutterstock.

Quốc tế

Thủ đô Washington D.C có thể trở thành bang thứ 51 của Mỹ?

Không dễ để trở thành ngôi sao thứ 51 trên lá cờ Mỹ.

>