Connect with us

Quốc tế

Ukraine “thừa hưởng” sự thịnh vượng từ Liên Xô và Nga? Hoàn toàn ngộ nhận.

Nếu nói về lợi ích quốc gia, con đường để Ukraine phát triển cần vắng bóng Nga.

>