Connect with us

Quốc tế

Nước cờ lớn đầu tiên của Biden ở châu Á

Qua việc bổ nhiệm Kurt Campbell, chính quyền Biden đang gửi tín hiệu mạnh mẽ đến khu vực châu Á.