Connect with us
Chiến dịch thanh tẩy hình ảnh một số ngôi sao giải trí của Trung Quốc đã bắt đầu. Ảnh gốc: Getty/Global Times. Đồ họa: Luật Khoa. Chiến dịch thanh tẩy hình ảnh một số ngôi sao giải trí của Trung Quốc đã bắt đầu. Ảnh gốc: Getty/Global Times. Đồ họa: Luật Khoa.

Quốc tế

Những nghệ sĩ “biến mất”: Kỷ nguyên kiểm duyệt mới dưới tay Trung Quốc

Những ngôi sao vụt tắt.

>