Connect with us

Quốc tế

Người Đài Loan tắm trong nắng dân chủ

Cuộc bầu cử ồn ào nhất, và được thế giới chú ý nhiều nhất tại Đài Loan trong hai chục...