Connect with us
Nhóm bác sĩ Cuba đến Italia để hỗ trợ nước này chống dịch COVID-19, ngày 22/3/2020. Ảnh: REUTERS/Daniele Mascolo. Nhóm bác sĩ Cuba đến Italia để hỗ trợ nước này chống dịch COVID-19, ngày 22/3/2020. Ảnh: REUTERS/Daniele Mascolo.

Quốc tế

Nền y tế “đánh thuê” của Cuba

Việc chính quyền Cuba tuyên bố viện trợ y tế cho Việt Nam, và rằng chuyên gia y tế Cuba...

Chung tay với Luật Khoa

Chung tay với Luật Khoa theo đuổi báo chí độc lập và truyền bá tri thức.


Xem danh sách các khoản đóng góp năm 2017 tại đây.