Connect with us

Quốc tế

Vấn đề điện đóm Texas: Mỹ gì mà tệ vậy?

Đằng sau thảm kịch mất điện ở Texas là một câu chuyện về ý thức hệ.