Connect with us
Tướng Lloyd James Austin tại phiên điều trần ở Thượng viện Mỹ để được phê chuẩn thành bộ trưởng quốc phòng, ngày 19/1/2021. Ảnh: Greg Nash-Pool/Getty Images. Tướng Lloyd James Austin tại phiên điều trần ở Thượng viện Mỹ để được phê chuẩn thành bộ trưởng quốc phòng, ngày 19/1/2021. Ảnh: Greg Nash-Pool/Getty Images.

Quốc tế

Tướng Mỹ trầm lặng

Thừa kinh nghiệm và năng lực, nhưng liệu ông có đem lại thay đổi nào cho người dân châu Á?

>
Exit mobile version