Connect with us

Quyền con người

Vụ án Đồng Tâm: Diễn biến tiếp theo là gì?

Như vậy, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội đã tuyên án trong vụ Đồng Tâm. Các diễn biến...