Connect with us
Quyết định ban hành Bộ Quy tắc Ứng xử trên Mạng xã hội của Bộ TT-TT. Ảnh: Luật Việt Nam, The Independent. Đồ họa: Luật Khoa. Quyết định ban hành Bộ Quy tắc Ứng xử trên Mạng xã hội của Bộ TT-TT. Ảnh: Luật Việt Nam, The Independent. Đồ họa: Luật Khoa.

Tự do Internet

Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội: Không có giá trị bắt buộc thi hành

Một văn bản vừa không có ràng buộc pháp lý, vừa phi lý.

More Posts
>