Connect with us
"Anh Cả đang đòi đeo khẩu trang cho bạn đấy", một người biểu tình với biểu ngữ nhại lại câu nói nổi tiếng trong tác phẩm 1984 của George Orwell. Ảnh: Reuters. "Anh Cả đang đòi đeo khẩu trang cho bạn đấy", một người biểu tình với biểu ngữ nhại lại câu nói nổi tiếng trong tác phẩm 1984 của George Orwell. Ảnh: Reuters.

Tự do ngôn luận

38 nghìn người biểu tình giữa đại dịch và thách thức của nền dân chủ Đức

Cấm thì không được, mà không cấm thì lại lo.

More Posts