Connect with us

Tự do ngôn luận

“Defamation per se”: Cách nước Mỹ xác định hành vi vu khống trong tranh chấp dân sự

Có những lời xúc phạm được luật pháp Hoa Kỳ cho là đương nhiên gây hại, không cần chứng minh.

More Posts
>
Exit mobile version