Connect with us

Tư pháp Hình sự

Những kịch bản cho số phận của tử tù Hồ Duy Hải

Nếu mọi chuyện suôn sẻ, vụ án của tử tù Hồ Duy Hải sẽ được xét xử giám đốc thẩm...

More Posts