Connect with us
Các nghị sĩ Đảng Dân Tiến cầm quyền ăn mừng sau khi Đạo luật Thẩm phán Công dân được thông qua tại Lập pháp viện ngày 22/7/2020. Ảnh: CNA. Các nghị sĩ Đảng Dân Tiến cầm quyền ăn mừng sau khi Đạo luật Thẩm phán Công dân được thông qua tại Lập pháp viện ngày 22/7/2020. Ảnh: CNA.

Tư pháp Hình sự

“Thẩm phán công dân” – bước tiến mới của nền tư pháp Đài Loan?

Pháp luật xưa nay luôn là một món khiến nhiều người e dè.  Ngày xưa, những đạo luật là đặc...

More Posts

Chung tay với Luật Khoa

Chung tay với Luật Khoa theo đuổi báo chí độc lập và truyền bá tri thức.


Xem danh sách các khoản đóng góp năm 2017 tại đây.