Connect with us

Thể chế

Thể chế yếu: Mảnh đất màu mỡ của chính trị “võ biền”

Vì sao chủ nghĩa dân túy trỗi dậy khắp nơi? Không phải là do người dân mắc bẫy.