Connect with us
Một số tổng thống Mỹ. Ảnh: Shutterstock. Một số tổng thống Mỹ. Ảnh: Shutterstock.

Thể chế

Tổng thống Mỹ có thể tự ân xá?

Ai cũng biết tổng thống Mỹ có quyền ân xá. Nhưng còn quyền tự ân xá thì sao?