Connect with us
Ảnh: Shutterstock. Ảnh: Shutterstock.

Thể chế

“Dân chủ tào lao”: Từ lời của Chủ tịch Phúc, tìm hiểu thêm về dân chủ “dởm”

Dân chủ có muôn hình vạn trạng, trong đó không thiếu những nền dân chủ... "tào lao".

>
Exit mobile version