Connect with us
Ảnh: Getty Images. Ảnh: Getty Images.

Thể chế

Luật pháp nên đứng ở đâu trong những bữa tiệc xa xỉ của quan chức?

Lãnh đạo không cần phải ăn cơm muối vừng, nhưng xa hoa không kiểm soát sẽ dẫn đến tai họa.

>
Exit mobile version