Connect with us
Ông Jan Zahradil gặp Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hà Nội, ngày 5/12/2017. Ảnh: ven.vn. Ông Jan Zahradil gặp Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hà Nội, ngày 5/12/2017. Ảnh: ven.vn.

Thời sự

EV-FTA: Nghị viên EU tham gia tổ chức có quan hệ mật thiết với đảng CSVN

Một nghị viên có vai trò quan trọng trong tiến trình đàm phán – thông qua Hiệp định Thương mại...