Connect with us

Tôn giáo

Thống kê số tín đồ Phật giáo: Nhà nước nói giảm, giáo hội hụt hẫng

Những tranh cãi về cách thống kê vẫn chưa có hồi kết. Mỗi nơi dùng một số liệu khác nhau.

More Posts