Connect with us
Các lãnh đạo của Ban Tôn giáo Chính phủ (ảnh trái) và các tín đồ theo đạo Dương Văn Mình xuống Hà Nội biểu tình vào tháng 10/2013. Ảnh: Ban Tôn giáo Chính phủ, Facebook Trần Thị Cẩm Thanh. Các lãnh đạo của Ban Tôn giáo Chính phủ (ảnh trái) và các tín đồ theo đạo Dương Văn Mình xuống Hà Nội biểu tình vào tháng 10/2013. Ảnh: Ban Tôn giáo Chính phủ, Facebook Trần Thị Cẩm Thanh.

Tôn giáo

Ban Tôn giáo Chính phủ thừa nhận mặt tích cực của tôn giáo mới

Tuy vậy, họ vẫn không nói khi nào sẽ cho đăng ký hoạt động.

>