Connect with us

Tôn giáo

Tôn giáo tháng 11/2021: Giáo xứ An Hòa khiếu nại vì đất của giáo xứ trước 1975 bị phân lô bán nền

Khu đất là trường học ngày xưa đang được rao bán với giá 40 triệu đồng/m2.

>
Exit mobile version