Connect with us

Tôn giáo

Tôn giáo tháng 12/2021: Ban Tôn giáo Chính phủ muốn định hướng cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Những tin tức tôn giáo đáng chú ý trong tháng cuối cùng của năm 2021.

>