Connect with us

Vấn đề Pháp lý

Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ – một điều luật hoàn toàn thừa thãi

Nhưng lại rất cấp thiết để bảo vệ quyền lực độc tôn của chính quyền Đảng Cộng sản.