Connect with us
Công an Việt Nam. Ảnh chỉ có tính minh họa. Nguồn: 123rf. Công an Việt Nam. Ảnh chỉ có tính minh họa. Nguồn: 123rf.

Văn hóa chính trị

Vinfast “méc công an” và 3 nguyên nhân của một thứ văn hóa pháp lý rùng rợn

Vinfast chỉ là một phần của văn hóa “méc công an”.

More Posts
>