Connect with us
Một nhóm tập Pháp Luân Công ở khu đô thị Ecopark, Hà Nội. Ảnh: tinhtue.org. Một nhóm tập Pháp Luân Công ở khu đô thị Ecopark, Hà Nội. Ảnh: tinhtue.org.

Xã hội

Tập Pháp Luân Công có hợp pháp? Người tập nói có, chính quyền mập mờ

Pháp Luân Công đã có mặt khắp nơi tại Việt Nam nhưng chính quyền vẫn không có thái độ rõ...

More Posts

Chung tay với Luật Khoa

Chung tay với Luật Khoa theo đuổi báo chí độc lập và truyền bá tri thức.


Xem danh sách các khoản đóng góp năm 2017 tại đây.