Connect with us
Một khu vực bị cách ly chống dịch COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh, ngày 01/06/2021. Ảnh: REUTERS - STRINGER. Một khu vực bị cách ly chống dịch COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh, ngày 01/06/2021. Ảnh: REUTERS - STRINGER.

Xã hội

Cái giá của phong tỏa, ai phải trả?

Không phải những người quyền cao chức trọng hay những ai đang chăn êm nệm ấm.

More Posts
>